Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2012 01:17

Οδηγίες για Σωστή Λήψη των Φαρμάκων

Στο Ιατρείο:

  • Να έχετε μαζί σας την λίστα με όλα τα φάρμακα που λαμβάνετε.

  • Ζητήστε από τον Ιατρό να σας εξηγήσει πότε, πως και γιατί πρέπει να λαμβάνετε το κάθε φάρμακο.

  • Ζητήστε από τον Ιατρό να σας πει τι να περιμένετε λαμβάνοντας το κάθε φάρμακο και αν επηρεάζεται από τυχόν άλλα φάρμακα που λαμβάνετε.

  • Ζητήστε από τον Ιατρό σας γραπτές οδηγίες που να εξηγούν πως να λαμβάνετε το φάρμακο, τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και πως να τα αντιμετωπίσετε.

  • Αναφέρετε στον Ιατρό σας τυχόν αντιδράσεις και προβλήματα που ίσως έχετε από τα φάρμακα που λαμβάνετε (π.χ. Αλλεργίες).

 

Στο σπίτι:

  • Προτού λάβετε οποιοδήποτε φάρμακο διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του Ιατρού.

  • Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί. Μην αυξάνετε ή μειώνετε μόνοι σας την δόση. Συζητήστε το με τον γιατρό σας.

  • Αν κάνετε κάποια αλλεργική αντίδραση ή έχετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας.

  • Φυλάξτε τα φάρμακα σε ασφαλές σημείο μακριά από τα παιδιά. Ελέγχετε την ημερομηνία λήξης των φαρμάκων.

  • Μην μοιράζεστε τα φάρμακά σας με άλλους. Ο Ιατρός σας τα έδωσε μόνο για το δικό σας πρόβλημα.